Close

Assesoria

ÀREES DE TREBALL

Ser titular d’una empresa comporta tenir un gran nombre d’obligacions. El nostre equip l’ajudarà a complir amb aquestes obligacions perque aquesta tasca sigui molt més fàcil i vostè pugui dedicar el seu temps al realment important: «dirigir la seva empresa».

Tots (persones físiques, societats, comunitats de béns, …) tenim obligacions periòdiques amb la Hisenda Pública; nostres professionals li proporcionaran l’assessorament necessari per assolir-les. La seva tranquil·litat no té preu. 


• Confecció de declaracions tributàries
• Comptabilitat.
• Comptes anuals
• Fiscalitat General (IVA, Impost societats, IRPF, …)
• Fiscalitat de no residents
• Inspeccions de l’Agència Tributària
• Inspeccions de les comunitats autònomes en tributs propis o cedits
• Reclamacions economicoadministratives

Les relacions empresa-treballador són, segurament, les que més conflictes causen, i el seu cost econòmic pot ser molt important. Les múltiples possibilitats que ofereixen aquestes relacions, fan que sigui de vital importància comptar amb un bon equip de professionals a l’hora d’afrontar aquests esdeveniments i des del nostre despatx poder-nos ajudar a aconseguir-ho. 

• Contractació laboral

• Confecció de nòmines i assegurances socials
• Altes i baixes de treballadors
• Seguretat social (incapacitats, pensions, …
• Expedients de regulació d’ocupació (ERO)
• Relacions laborals
• Conflictes laborals
• Negociació col·lectiva

Com les persones, les societats tenen una vida pròpia, a més d’una regulació específica en funció de cada tipus de societat. La relació entre socis majoritaris i minoritaris pot ser una font de conflictes. El nostre equip ajudarà a l’òrgan d’administració de la societat a complir amb tots els requisits legals necessaris per al bon funcionament de la societat. 

• Contractes mercantils
• Dret de societats
• Dret concursal
• Governs Corporatius
• Pactes entre socis
• Conflictes socis-societat i entre socis
• Protecció de socis minoritaris
• Exclusió i separació de socis
• Constitució i dissolució de societats
• Reestructuracions societàries (fusions, escissions, bescanvi de valors,…)
• Protocols familiars
• Associacions
• Fundacions

Una idea, un invent, un programa informàtic nou, un llibre, etc., poden protegir i evitar que els altres el copiïn? Es pot utilitzar lliurement el que es troba a Internet? Tots aquests dubtes i més trobaran resposta en el nostre despatx. 

• Patents i marques.
• Propietat industrial
• Propietat intelectual
• Llicències d’explotacions
• Drets d’imatge
• Drets audiovisuals
• I+D+I

Vendre la seva empresa, comprar un competidor, ampliar nous productes o serveis, fusionar diversos negocis, ajudar a emprenedors, …. Capital risc, Business Angels, Family Office, … Totes aquestes operacions són cada dia més utilitzats, i tots aquests termes són cada dia més coneguts i no només per les grans operacions. El nostre despatx està preparat per ajudar-lo en la seva nova aventura. 

• Compravendes de societats i empreses
• Preses de participació
• Fusions i escissions de societats
• Valoració d’empreses
• Due diligence
• Capital risc
• Business Angels
• MBO, LBO
• Family Office

Les administracions públiques també estan subjectes a l’ordenament jurídic i per tant han de complir les lleis. Estem al seu costat perquè els actes de les administracions s’ajustin les normes.

Dret administratiu: 


• Reclamacions economicoadministratives
• Reclamacions contencioses-administratives
• Reclamació d’interessos de demora a l’Administració
• Estrangeria
• Contractes amb les Administracions Públiques
• Responsabilitat patrimonial de les administracions
• Expropiació forçosa

Escriu-nos per rebre una primera consulta

Actualitat més recent del blog