Close

El Nostre Equip

Ferran Bassols Cambra

Advocat, Dret mercantil i Societari

Oficines de Lleida i Barcelona

Xavier Fabian Ballabriga

Advocat, Dret civil

Oficina de Lleida

Mercedes Cortijo Oro

Relacions Laborals

Oficina de Lleida i Barcelona