Close

Administració de comunitats de propietaris

TEMES D'INTERÈS

La ITE (Inspecció tècnica d’edificis) és una inspecció duta a terme per un tècnic que pretén determinar l’estat en que es troba un edifici. Tanmateix també pretén donar una orientació als propietaris sobre aquelles actuacions que han de dur a terme per tal que es compleixen els deures de conservació i manteniment.

La obligació de realitzar la ITE depèn de l’antiguitat de l’edifici. Així, aquells edificis construïts a partir de l’any 1972 hauran de fer l’ITE quan compleixin 45 anys, mentre que els edificis de construcció anterior a 1972 haurien d’haver fet l’ITE abans de finals de 2016.

+ info: http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/preguntes-frequents/inspeccio-tecnica-dedificis-ite/

El Codi civil de Catalunya permet que els propietaris d’un element privatiu d’un immoble, els que viuen amb ells o els que hi treballin que tinguin alguna discapacitat o siguin majors de 70 anys poden exigir de la comunitat de propietaris l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Una de les actuacions mes comuns en aquest àmbit consisteix en efectuar les obres necessàries per instal·lar un ascensor a la finca o fer que aquest es pugui agafar en planta baixa, sense haver de pujar escales.

Aquest tipus d’obres gaudeixen d’importants subvencions concedides per les administracions públiques.

+info: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?moda=1

La certificació d’eficiència energètica d’un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació.

Un cop verificada aquesta conformitat, l’Administració emet la corresponent etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

Tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda estan obligats a tenir un certificat d’eficiència energètica.

+info:https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-eficiencia-energetica-edificis-00002?category=9e3f7ac5-af58-11e3-9e75-000c29052e2c

Els vehicles elèctrics son ja una realitat i ens propers anys es preveu que el parc d’aquest tipus de vehicles vagi augmentant molt ràpidament.

Per això, la darrera modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya va introduir una normativa específica per facilitar la instal·lació d’un punt de recàrrega individual de vehicle elèctric en els garatges d’edificis sotmesos a propietat horitzontal.

+info:http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/14_coleccio_RecomanacionsICAEN/arxius/R01_Installacio_PdR_VE_aparcaments_comunitaris.pdf

Malauradament en els darrers anys els impagaments de quotes i/o derrames comunitàries s’ha fet mes freqüent que mai, impulsat per la situació de forta crisis que ha patit el nostre país.

Les accions per recobrar els imports deguts impliquen normalment processos judicials que gairebé sempre son llargs i no sempre asseguren el recobrament.

En determinats casos, fins i tot no es recomanable acudir als tribunals. Estratègies alternatives poden donar millors resultats.

Per a mes informació, contacta’ns !

Escriu-nos per rebre una primera consulta

Actualitat més recent del blog