Close

RÈGIM DE VISITES DELS FILLS I CORONAVIRUS

Les estades amb els fills en cas de separació o divorci en temps de COVID-19

Molts pares que s’han separat o divorciat es pregunten en aquestes dades tan difícils, -amb la crisis sanitària ocasionada pel Coronavirus-, si el dret de visites dels seus fills es pot aplicar o pel contrari s’ha de suspendre.

Ben cert es que, el Decret aprovat pel Gobierno de España no han esmentat aquesta qüestió, però el que si fa es obligar al confinament domiciliari de les persones.

Interès prioritari dels menors.

Per resoldre aquesta qüestió caldrà que apliquem el sentit comú. I aquest ens diu que el mes important en aquests moments es protegir als menors d’un contagi. (Com sempre, en els assumptes de família amb menors, s’ha d’actuar amb l’interès prioritari d’aquests.)

I això que vol dir? Doncs que, en principi, els menors s’han de quedar confinats a casa amb el progenitor que en tingui la seva guarda en aquest moment. Els trasllats als domicilis dels altres progenitors no tan sols estan prohibits (llevat de casos especials) sinó que poden causar un seriós perjudici a la salut dels nens/es.

La norma a aplicar en aquests moments es suspendre el dret de visites.

En conseqüència s’haurien de suspendre els períodes de visita intersetmanals, caps de setmana i qualsevol festivitat (inclòs el dia del pare) mentre duri la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19.

Però es podran donar excepcions a la norma. Per exemple per motius de salut d’un membre de la família per tractar-se de població vulnerable al virus, -malalts o gent gran- a qui hem d’aïllar tot el possible.

També es pot donar una excepció a la regla general quan hi hagi impossibilitat de cuidar al menor per qualsevol causa, de manera que el progenitor que en tingui la cura no pugui atendre’l correctament i hagi de ser l’altre progenitor que se’n faci càrrec.

Ús de mitjans de comunicació alternatius

Molts convenis col·lectius de separació o divorci inclouen clàusules que permeten als progenitor que no tenen la custòdia dels menors poder comunicar-se amb ells a través de mitjans de comunicació en línia, amb vídeo conferències, enviament de missatges a través de sistemes de missatgeria instantània tipus Whatsapp, etc. 

Aquest es el moment mes adient d’aplicar la previsió del conveni. I, encara que no consti en el conveni o que la separació o divorci no hagin estat de mutu acord, també aquests mitjans s’han de poder utilitzar per pal·liar en la mesura del possible la impossibilitat del contacte amb els fills per culpa de la crisis del  Coronavirus.

Es pot compensar el temps que no he pogut estar amb el meu fill?

Tot i que aquestes compensacions no estan previstes, novament cal aplicar el sentit comú i sempre que sigui viable i possible, s’hauria de compensar al progenitor que hagut de suspendre les estades amb els seus fills. La forma de compensació s’haurà de pactar entre els progenitors.

També podem compensar el pagament de la pensió d’aliments, de manera que si durant aquests dies el menor està amb el progenitor no custodi, que es qui paga aquell mes la pensió d’aliments, el mes just es que es compensi.

Informeu-vos!

Moltes som les persones que en aquests dies treballem des de casa, pel que, es molt possible que el vostre advocat/ada us pugui atendre al telèfon per consultes sobre aquest tema. Els professionals sabem que fins i tot algunes organitzacions judicials, han acordat unificacions de criteris sobre execució del règim guarda i de visites intersetmanals i de caps de setmana.